26
březen
2013

Jaké to je být barvoslepý?

Jaké to je být barvoslepý?

Jaké to je být barvoslepý?

Barvoslepost je porucha, která oku znemožňuje správné vnímání barev. Říká se jí také daltonismus, podle anglického přírodovědce, který barvoslepostí trpěl a vědecky ji popsal.

Sítnice oka je složená ze dvou druhů buněk, tyčinek a čípků. Tyčinky reagují na velmi slabé světlo, nejsou ale schopny registrovat barvy a ostrý obraz. Hodí se právě při „vidění“ za špatných světelných podmínek. Čípky naproti tomu za dostatečného osvětlení registrují jednotlivé barvy (jsou to tři druhy – jeden pro každou základní barvu) a ostrý obraz. Pokud jsou čípky poškozené, oko barvy vnímá špatně. Poruchy barvocitu jsou obvykle vrozené, jen vzácně může dojít k poruše vidění například úrazem. Tyto vady se bohužel nedají léčit, jen částečně kompenzovat optickými pomůckami. Poruchy můžeme rozdělit na tři základní typy. První a nejvážnější z nich je monochromazie. Takto postižené oko není schopno rozlišit vůbec žádné barvy, vnímá pouze stupně šedé. O této vadě můžeme hovořit jako o úplné barvosleposti. Bohužel tato vada bývá spojena ještě s dalšími optickými vadami, jako je například astigmatizmus či snížená zraková ostrost. Méně závažnou je dichromazie. Jedna ze tří základních barev není okem rozlišována, protože jsou na sítnici pouze dva druhy funkčních čípků. Jde o nejčastěji se vyskytující poruchu. Poslední vadou je anomální trichromazie. Oko má snížené vnímání jedné ze základních barev, jeden typ čípků nefunguje správně. Abychom si jako barevně správně vidící mohli „udělat obraz“ o tom, jak lidé s tímto postižením vidí, můžeme si na webu ETRE vyzkoušet simulátor barev, který nám poruchy barevného vidění zprostředkuje na libovolném obrázku.

Zdroj: www.etre.com/tools/colourblindsimulator

Categories: Zajímavosti