17
prosinec
2013

Periodická tabulka písem

Periodická tabulka písem

PERIODICKÁ TABULKA PÍSEM

Jako mladí jsme se na základní škole všichni v chemii setkali s periodickou tabulkou prvků, kterou sestavil slavný Dimitrij Ivanovič Mendělejev. V ní jsou rozděleny všechny prvky podle protonových čísel (za sebou) a podle podobných chemických vlastností (ve sloupcích). Co takhle zaměnit prvky za písma? Ta se také dají poskládat podle vlastností a typů do podobné tabulky a díky tomu lze zjednodušit orientaci ve spletitém světě typografie. 

V tabulce platí, že jednotlivé rodiny písem, stejně jako chemické prvky s podobnými vlastnostmi jsou pospolu (například písma skupiny grotesk sans-serif). Jak jistě víte, fontů je nepřeberné množství, jak tedy vybrat ty pravé a reprezentativní, aby mohla tato tabulka vzniknout? Autor prošel stovky renomovaných seznamů písem, podle pořadí fontů v nich přiřadil každému číslo a pak porovnal s celkovým počtem seznamů včetně těch, ve kterých se písmo nevyskytovalo. Čím nižší číslo, tím vyšší pořadí v tabulce. Jak jistě očekáváte, prvním „prvkem“ v periodické tabulce písem je H jako Helvetica. Shodou okolností tento font souhlasí i s prvním prvkem v periodické tabulce prvků, s vodíkem. Takže… vodík, nebo helvetica?

Zdroj:  http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces.html

026 2
 

Categories: Zajímavosti