Barevnost

V tisku se obvykle používají 4 základní procesní barvy, z nichž se skládá barevný výtisk. Barvy jsou tištěny v rastrových sítích (př. autotypický rastr, stochastický rastr nebo kombinace obou), celkový motiv pak díky omezeným rozlišovacím schopnostem lidského oka vytvoří barevný obraz. V praxi se obvykle barevnost zadává v počtu jednotlivých barev na stránce (ofsetový tisk) – př. 4/4 – oboustranný barevný tisk. Lze ovšem tisknout ještě přímými barvami, nebo využívat různé odstíny procesních barev.

  • inz1
  • inz2
  • inz3