Bigování (rylování, falcování)

Tyto pojmy reprezentují stejný typ operace s tiskovým materiálem – vytvoření lomu, který usnadňuje přehnutí média, aniž by prasklo.
Bigování znamená vytlačení drážky do hmoty papíru po celé jeho délce najednou. Využívá se především u materiálů s vyšší plošnou hmotností. Podle ní je možné měnit šířku vytlačené drážky. Používá se na snadnější ohyb, případně jako dekorace. 
Rylování je v podstatě stejná operace, ovšem je prováděna rylovacím kolečkem (tupé, rotuje).
Falcování je v podstatě přeložení potiskovaného materiálu. Obvykle jej provádí automatická linka na materiálech s nižší plošnou hmotností. Pokud je potřeba zpracovat materiál s vysokou plošnou hmotností či s nevhodným směrem vlákna, mělo by před falcováním být provedeno bigování. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3