Bitmapa

Jde o počítačový formát pro ukládání rastrové grafiky používaný od roku 1988. Obrázky jsou uloženy po jednotlivých pixelech. Barevná hloubka u tohoto formátu udává, kolik bitů je použito pro reprezentaci každého pixelu. Pokud je obraz nekomprimovaný (př. TIFF), nedochází ke ztrátám informace, ovšem je datově náročnější. Lze také použít kompresi (př. JPG), která zmenší objem dat, dojde ovšem ke ztrátám informací. Obrazová data jsou orientována od levého spodního rohu (0;0 na ose x/y). 

Zdroj:  http://www.ffonts.net/Berkelium-Bitmap.font

Polyslovnik - obr - BMP

  • inz1
  • inz2
  • inz3