Braillovo písmo

Jde o binární kód v obdélníku uspořádaném do 2x3 bodů. Znak 1 je reprezentován vyvýšeným místem, 0 je reprezentována prázdným místem. V tomto systému je možno zobrazit 64 znaků (63 + prázdný pro mezeru).
Sada obsahuje znaky, čísla a interpunkční znaménka. Velká písmena a čísla obsahují před vlastním znakem speciální symbol.
Existuje ještě osmibodové Braillovo písmo, které se však v praxi nepoužívá (pro zobrazení kompletní ASCII tabulky).
Tímto způsobem se v polygrafii označují například lékové krabičky apod. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3