CMYK

Jde o model, kdy využíváme subtraktivní míchání barev doplněné o černou. Aby bylo možné vytvořit polotóny a ne pouze procesní barvy či jejich kombinace, využívá se tisku pomocí tiskového rastru. Díky tomu je k dispozici celá škála barev.

C – cyan (azurová)
M – magenta (purpurová)
Y – yellow (žlutá)
K – KEY - black (černá)

Polyslovnik - obr - CMYK

  • inz1
  • inz2
  • inz3