DTP

Zkratka DTP znamená desktop publishing a pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu dat pro tištěný dokument pomocí počítače. Tento dokument je vytvářen DTP operátorem (grafik, sazeč) v programu pro tuto práci určeným (př. Adobe Creative Suite). 

Polyslovnik - obr - DTP

  • inz1
  • inz2
  • inz3