Flexotisk

Je tiskovou technikou z oboru tisku z výšky. Principiálně jde o kotoučový tisk. Tisková forma je tvořena fotopolymery či elastomery, na které je kresba přenášena fotomechanicky, fotochemicky, případně laserovým vypalováním.
Štoček se buď lepí na tiskový válec, nebo je vyroben na sleevu (dutý válec s elastomerem na povrchu – může mít nekonečný motiv) a na tiskový válec nasazen. Oproti knihtisku se liší zejména použitím rastrového válce pro nanášení barvy.
Většinou má keramický povrch rozdělený pravidelnými transportními buňkami, které přesně dávkují množství přenesené barvy v závislosti na potiskovaném materiálu (pro různé druhy potiskovaných materiálů se používají různé rastrové válce).
Tato technika se nejvíce používá v obalovém průmyslu, ovšem již před několika lety začala značně pronikat i do oblasti ofsetových či hlubotiskových typů zakázek (novinový tisk, nekonečný tisk).

flexo2

flexo1

  • inz1
  • inz2
  • inz3