Font

Písmo - v počítačové terminologii též soubor obsahující definici určitého typu písma umožňující po instalaci toto písmo využívat v systému nebo v programech. 

Polyslovnik - obr - Font

  • inz1
  • inz2
  • inz3