Formát papíru

Jsou tři základní řady formátů papíru, A, B a C.
Řada A je základní, B je rozšiřující a C je vytvořena pro obálky. Řada A je definována z velikosti stran v poměru 1:√2. Výchozím rozměrem je A0, jejíž plocha 1 m2. Ostatní velikosti se vytvářejí půlením delší strany předchozího formátu se zaokrouhlením na celé milimetry dolů (A1, A2, A3, A4, A5…).
Formáty řady B jsou dané geometrickým průměrem stejného a nejbližšího většího formátu řady A (B3 je průměrem formátu A2 a A3).
Řada C je obdobně dána geometrickým průměrem řady A a B (C5 je průměrem formátu A5 a B5). Větší formáty řad než 0 nejsou definovány, obecně se ovšem popisují s číelm násobku před číslem formátu, př. 2B0. Tyto formáty se nejvíce používají v Evropě, v USA, Kanadě a některých dalších zemích se používají formáty jiné (Letter, Legal apod.).Tags

A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, B3, C, C5, formát, legal, letter, papír
  • inz1
  • inz2
  • inz3