Grafický návrh

V dnešní době jde v naprosté většině o digitální zpracování podkladů pro tisk. K vytvoření grafického návrhu je třeba celá řada podkladů, a to loga, fotografie, texty apod. Cena obvykle závisí na složitosti a rozsahu dané tiskoviny. Pokud se vytváří například firemní tiskoviny, je nutné se držet design manuálu.

  • inz1
  • inz2
  • inz3