Hlubotisk

Jde o konvenční tiskovou techniku, která pracuje s tiskovou formou, která má tisknoucí místa proti netisknoucím zahloubená.
Využívá řídké barvy s těkavými rozpouštědly, která se dobře dostane do zahloubených míst tiskové formy ze které je pak přenesena na potiskovaný materiál, nejčastěji papír. K fixaci barvy k potiskovanému materiálu dochází díky odpaření těkavé složky.
Vzhledem k tomu, že výroba hlubotiskové tiskové formy je značně finančně náročná, používá se pro tisk vysokých nákladů nekonečného tisku (obalový průmysl, tapety apod.).
Tisková forma je většinou poměděný ocelový válec, do kterého je vyryt tiskový motiv. Pro větší výdržnost se přidává ještě galvanické nanesení tvrdého kovu (chromu).
Tiskové prvky lze podle vlastností (hloubka, velikost) rozdělit na autotypické, poloautotypické a klasické. Tiskové stroje jsou nejčastěji kotoučové, používají se ovšem i archové pro speciální aplikace, například tisk cenin. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3