ICC profil

ICC profily fungují tak, že pro každé vstupní (skeren, fotoaparát) nebo výstupní zařízení (tiskárna, monitor) je vytvořen profil, který popisuje podání barev mezi jeho vlastním gamutem (barvovým prostorem) a nezávislým barvovým prostorem CIE L*a*b. Profily je možné získat přímo od výrobce, nechat je vytvořit specializovanou firmou, nebo je vyrobit pro dané zařízení svépomocí.
Aby byly zhodnoceny všechny vstupní parametry, jako je stav a chování stroje, jeho gamut a vlastnosti potiskovaných materiálů (v případě tiskových strojů), nejlepší je využití druhé a třetí možnosti, i když se jedná o časově i finančně nejnáročnější variantu.
Tyto profily je nutné vytvářet znovu pokaždé, pokud se změní jakýkoliv vstupní parametr nebo část výrobního procesu (př. výměna spotřebního materiálu v tiskovém stroji, změna typu a barvy papíru apod.) ICC profily spadají pod problematiku Colour Managementu (správy barev).

  • inz1
  • inz2
  • inz3