Kapitálky

Jsou řezem písem, kde minusky (malá písmena) mají podobu verzálek (velkých písmen) zmenšených na střední výšku písma v písmové osnově. Používají se na zvýraznění či odlišení textu podobně jako tučný řez nebo kurzíva. 

Zdroj: wikipedia.org

Polyslovnik - obr - Kapitalka

  • inz1
  • inz2
  • inz3