Knihtisk

Jde o konvenční tiskovou techniku, kdy se za pomocí tiskové formy, jejíž tisknoucí místa jsou vyvýšena proti netisknoucím, přenáší barva na potiskovaný materiál.
Poprvé se knihtisk objevil ve staré Číně; vynález moderního knihtisku je spojen s Johanessem Gutenbergem, který vymyslel proces sazby skládané z jednotlivých sériově odlévaných kovových liter. Hlavní význam knihtisku byl v rozšíření písemné kultury mezi širší vrstvy obyvatelstva.
Knihtiskové litery se odlévaly v různých velikostech a řezech, poté se ze sazebnice umísťovaly do sázítka a vyplňovaly se výplňkovým materiálem. Celé řádky se pak umísťovaly do sazebnice, která se na závěr omotala motouzem. Z této formy se pak tisklo na knihtiskových strojích. Po použití se jednotlivé litery rozmítaly zpátky do kasy. Později s příchodem větší automatizace se používaly řádkové sázecí stroje.  

  • inz1
  • inz2
  • inz3