Korektura

Korektura je vyznačování oprav a nedostatků na rukopise, otisku, nátisku, náhledu, dnes i v tiskových datech. K označování chyb se používají speciální korekturní značky.
Kontrola a schválení tiskoviny zákazníkem. Textové a kompoziční korektury jsou prováděny vždy před zadáním výroby tiskových forem, korektury barevnosti jsou prováděny pomocí barevných nátisků před zadáním tiskových forem, nebo při spuštění zakázky.

Polyslovnik - obr - Korektura1

Polyslovnik - obr - Korektura2

Polyslovnik - obr - Korektura3

Polyslovnik - obr - Korektura4

Zdroj: Vladimír Pistorius - Jak se dělá kniha

  • inz1
  • inz2
  • inz3