Lineatura rastru

Udává se počtem linek rastru na palec (LPI – Lines per Inch). LPI se určuje podle toho, z jaké vzdálenosti budeme tiskovinu pozorovat. Obecně lze říct, že u klasických tiskovin pracujeme se 150 – 175 lpi, u kvalitních tiskovin 200 lpi. U billboardů se používá 30-40 lpi.
Linky tvoří tiskový rastr, proto LPI není přímo vázané na nativní rozlišení tiskárny (př. 2400 LPI). Pro tisk vyšší LPI je třeba používat podklady s vyšším DPI, a to zhruba dvojnásobně (200 LPI – 400 DPI, 150 LPI – 300 DPI).

  • inz1
  • inz2
  • inz3