Metalické barvy

Mezi metalickými barvami jsou nejvíce zastoupeny stříbrné a zlaté odstíny.
V prvním případě se jako aditivum do barvy přidává aluminiový prášek, zlaté odstíny jsou pak tvořeny práškem bronzovým.
Jsou přizpůsobeny řadě tiskových technologií (ofset, UV ofset, flexotisk) i potiskovaným materiálům. Ideální je používat tyto barvy s podtiskem, dají se ale použít jako přímá barva společně s procesními barvami.
Barvy jsou citlivé k atmosférickým a mechanickým vlivům, proto je dobré je chránit vrstvou laku. Ideální je jejich využití pro zobrazení kovových předmětů, šperků apod.
Lze je také využít jako ochranný tiskový prvek. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3