Mikroreliéfní ražba, mikroreliéf

Jde o tiskový prvek, který jsme schopni vytvořit na tenké kovové vrstvě na potiskovaném materiálu pomocí raznice, která je pro tvorbu mikroreliéfu speciálně upravena. Díky tomu pak motiv působí plastickým dojmem; je možné vytvořit celou řadu prvků a struktur. Nejběžněji se s tímto prvkem můžeme setkat v obalovém průmyslu (př. obaly bonboniér), nebo jako jednodušší ochranný prvek (akcie, certifikáty, vstupenky apod.). 

  • inz1
  • inz2
  • inz3