Náhled

Náhled je otisk ze stroje, na němž vedoucí pracovník, nebo zadavatel kontroluje, zda byly opraveny všechny chyby a technické nedostatky vyznačené v korektuře tisku. Velmi často se také provádí kontrola barevnosti podle nátisku.

  • inz1
  • inz2
  • inz3