Náklad

Náklad je počet výtisků polygrafického výrobku určený objednatelem.

  • inz1
  • inz2
  • inz3