Nárůst tiskového bodu

Jde o jev, při němž se při přenesení tiskového bodu z tiskové formy na potiskovaný materiál tiskový bod zvětší. Je rozdílný pro různé tiskové techniky a potiskované materiály, musí se s ním počítat při vytváření tiskových forem nebo ripování tiskových dat v digitálním tisku a pomocí softwarových či hardwarových nástrojů jej eliminovat. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3