PDF

Je souborový formát, který vyvinula společnost Adobe pro ukládání dokumentů, které je nezávislé na programu nebo hardwaru, ve kterém byly vytvořeny.
První představení tohoto formátu proběhlo v roce 1993, verze 1.0. Soubor obvykle obsahuje jak textovou, tak obrazovou část.
Formát PDF zajišťuje, že se na všech platformách a programech soubor zobrazí stejně. Vytváření PDF je možné pomocí programu Adobe Acrobat (Distiller), nebo z jiných programů jako tisk nebo export do PDF.
PDF je založen na jazyku PostScript, obsahuje také systém pro uložení za pomocí LZW komprese. Skládá se z hlavičky (informace o verzi PDF), těla (objekty použité v dokumentu), tabulku odkazů (pozice počátku souboru v objektu) a závěrečnou sekci (pozice počátku tabulky odkazů).

  • inz1
  • inz2
  • inz3