PDF/X-1a

Je nejrozšířenějším standardem PDF/X. Dovoluje pouze CMYK a přímé barvy, jde o standard, ve kterém se posílají tisková PDF. Data v tomto standardu mají nejvyšší míru jistoty, že tisk z nich bude proveden správně. Většina grafických programů podporuje výstup PDF do tohoto formátu.

Tags

cmyk, pdf
  • inz1
  • inz2
  • inz3