Plošná hmotnost papíru

Jde o obecnou vlastnost papíru, která udává jeho hmotnost v poměru k ploše [g.m-2]. Podle plošné hmotnosti je možné papír rozdělit do skupin na papír, karton a lepenku. Nepřesný, ale často používaný termín pro plošnou hmotnost papíru je „gramáž“. Plošná hmotnost také souvisí s volumenem papíru, s větší plošnou hmotností se obvykle zvětšuje i tloušťka papíru (není to ale pravidlo, voluminézní papíry mohou být velmi silné s nízkou plošnou hmotností).

  • inz1
  • inz2
  • inz3