PostScript (PS, EPS)

Je programovací jazyk, který je určen k popisu tiskových dokumentů. Začala ho vyvíjet v roce 1985 společnost Adobe jako typ dokumentu, který není závislý na výstupním tiskovém zařízení. Dnes je pro většinu tiskáren považován za standard. Jeho obvyklou připonou je .ps, pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky je to přípona .eps. Obdélník označující tisknutelnou oblast vymezuje u EPS jen obrázek, u PS jde o formát listu papíru. Zde je specifikace obou typů jazyků.

Tags

ADOBE, EPS, PS
  • inz1
  • inz2
  • inz3