Ražba

Dělí se na plošnou, mikroreliéfní a reliéfní. Jde o ražbu s folií, kdy při zvýšeném tlaku dojde k přenosu metalické vrstvičky z folie na potiskovaný materiál. Podle toho, jak „hluboko“ je motiv do materiálu vyražen, zapadá do výše uvedených skupin.
Ražba napomáhá vytvoření atraktivnějšího vzhledu tiskoviny nebo celkového produktu, zejména v kombinaci s konvenčními tiskovými technikami.
Využívají se barevné metalické folie, obecně lze zpracovávat materiály s plošnou hmotností od 80g/m2, horní hranice nebývá omezena (potisk krabic, silných knižních desek apod). 

  • inz1
  • inz2
  • inz3