RIP (Raster Image Processor)

Je komponenta, která se používá v tiskovém systému. Má za úkol vyprodukovat rastrový obraz (bitmapu), která je poslána do tiskového stroje a vytištěna. Jednotkou RIP se obvykle myslí samostatný počítač, který zpracovává tisková data pro danou tiskárnu a ovládá se obvykle přes webové rozhraní; nicméně to může být pouze program nainstalovaný na jakémkoliv počítači. Softwarový RIP ovšem neposkytuje takový výkon a konfort, jako RIP hardwarový. Některá zařízení mají RIP integrovaný v čipu přímo v sobě. Postup RIP – interpretace tiskových dat – renderování – vytvoření rastrového obrazu. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3