Sítotisk

Jde o konvenční tiskovou techniku, kdy principem tisku je protlačování barvy skrze napnutou síťovinu. Netisknoucí místa jsou ucpaná šablonovou vrstvou, která brání průchodu barvy.
Sítovina bývá obvykle natažena na kovovém či dřevěném rámu. Tisk probíhá protlačením barvy pomocí těrky (tříče) skrz nezakrytá místa v sítovině.
Těrky mohou mít různý tvar a mohou být vyrobeny z celé řady materiálů, obvykle bývají kovové s pryžovým břitem.
Vykrývání síta je možné provádět celou řadou způsobů, nejmodernější je CTS (computer to screen). Jde o tiskovou techniku, pomocí níž je možné nanést velmi silnou vrstvu barvy (ovlivňuje tloušťka síta a šablonové vrstvy).
Z důvodu menších lineatur rastru, které se v sítotisku používají, není vhodný pro barvotiskové motivy. Na každou barvu se používá vlastní síto.


  • inz1
  • inz2
  • inz3