Spadávka (spady)

Je to prostor, kde pokračuje vlastní grafický návrh za hranici čistého formátu (musí plynule přecházet do spadu. Obvykle se k čistému formátu přidávají 3 mm, tedy například formát A5 se spady bude mít 154x216 mm, vizitka 90x50 mm bude mít 96x56 mm. Pokud by motiv nepokračoval za čistý formát, nelze provést dokončovací zpracování.

cisty format

  • inz1
  • inz2
  • inz3