Tampónový tisk

Jde o klasickou tiskovou techniku. Historicky se využívala k potisku ciferníků hodin, ovšem počátkem druhé poloviny minulého století  s příchodem silikonových tamponů došlo k jejímu obrovskému rozšíření. Je to totiž jedna z mála technologií, která je schopná potisknout třírozměrné předměty a v podstatě jakýkoliv povrch.
Využívá se také v celé řadě průmyslových odvětví, jako je elektronika, automobilový průmysl, sportovní potřeby, reklamní předměty apod. Princip – tisk z hloubky – nepřímý. Barva přenášena na potiskovaný materiál pomocí silikonového tamponu ze zahloubených míst.  Barevníky mohou být buď otevřené nebo uzavřené. 

  • inz1
  • inz2
  • inz3