TIFF

TIFF je zkratka Tag Image File Format a slouží jako souborový formát pro ukládání rastrových obrazových souborů. Dnes je k dispozici ve verzi 6.0. Byl původně vytvořen kvůli získání jednotného formátu pro stolní skenery, který by byl stejný pro většinu naskenovaných formátů a to z důvodu omezení vývoje jiných formátů podléhajících autorským právům.

Jde o flexibilní a adaptabilní formát. Ovládá celou řadu obrazů a dat v řadě za sebou díky tagům v začátku souboru. Ty mohou označit základní stavbu obrazu (velikost, definice vystavění dat obrazu, využití možností proměnlivé obrazové komprese). Může obsahovat i vektorové objekty (Clipping path – ořízne či orámuje hlavní obraz). Největší předností TIFFu je ukládání dat v bezztrátovém formátu, je tedy vhodný pro archivaci či tisková data. Může obsahovat také vícenásobné vrstvy či více stránek.

Specifikace 6.0 definuje tzv. základní TIFF, který by měly podporovat v podstatě všechny aplikace. Povoluje i volitelné vlastnosti nad rámec základního TIFFu, ty se ovšem program od programu liší.

Tags

TIFF
  • inz1
  • inz2
  • inz3