Tiskové PDF

Tiskové PDF je standardem pro zasílání tiskových dat.

Data musí být ve velikosti 1:1. Rozlišení musí být minimálně 300 dpi pro obrazy a pro pérovky 800-1000 dpi. Dokument musí obsahovat spady a ořezové značky. Objekty na spad nesmí končit na hranici čistého formátu (trim box), ale musejí pokračovat na hranici spadu (bleed box). Vzdálenost trimboxu a bleedboxu musí být minimálně 3 mm, tiskové značky, proužky barev a informace o dokumentu musejí být vně spadů. Do dokumentu musejí být vložena písma a musejí být v češtině. Dokument také nesmí obsahovat RGB objekty.

  • inz1
  • inz2
  • inz3