Zrcadlo

Vytvoření zrcadla předchází sazební obrazec. Jde o prostor na stránce, který vymezuje umístění sazby, textových a grafických prvků pro daný dokument.
Velikost a umístění sazebního obrazce je velmi důležité pro kvalitu výsledné tiskoviny. Zrcadlo je pak zákres plochy sazby a její umístění na čistém formátu tiskoviny.
Při vytváření zrcadla se musí přihlížet k velikosti a řezu písma, rozsahu, určení tiskoviny a formátu výsledného tisku.

  • inz1
  • inz2
  • inz3